પૃષ્ઠ_બેનર

ફેક્ટરી ડિસ્પ્લે

અમારી ફેક્ટરી

બોવિન્સકેર

અમારું પ્રદર્શન

પ્રદર્શન (2)
પ્રદર્શન (5)
સ્થાપકો ઝાંગ ચુનજી, શાઓ લેક્સિયાએ બિન-વણાયેલા આરોગ્ય ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કરવાનું શરૂ કર્યું
પ્રદર્શન (7)
પ્રદર્શન (6)
કેન્ટન ફેર ખાતે બાઓચુઆંગ
રોલ મટિરિયલ વર્કશોપ (1)
પ્રદર્શન (4)
પ્રદર્શન4